" ...родителството е мисия, чиято главна цел е да помага на децата да се развиват свободни и да избират себе си ..."

 

    Уважаеми родители, еднакво отговорно е да си родител и учител. Благодаря за възможнастта да бъда "пътеводител" в едни от най-важните им години, когато се поставят основите на тяхното образование, интелект, изграждането им като личности и граждани. Всички желаем да дадем най-доброто на нашите малчугани. Нека да ги дарим с обич и подкрепа, за да са по-уверени в собствените си сили.

Вярвам, че заедно ще постигнем това!

Всеки вторник 1245-1330чеса, консултиране на родители и ученици в класната стая.