Полезни връзки


 

Министерство на образованието и науката

 https://www.mon.bg/ 

 

Регионален управление по образованието град Видин

https://rio-vidin.org/

 

Сайт на СУ"Св.св.Кирил и Методий"-гр.Брегово

https://soubregovo.com/

 

Училищно радио "Йон Чолака" Брегово
https://www.facebook.com/bregovoschoolradio?fref=ts

 

 

Драматичен състав "Хитър Петър" при СОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр.Брегово

theatre7.webnode.com

 
 

Клуб "Млади възрожденци" към СУ "Св.св.Кирил и Методий" град Брегово